99999999.99999 GNF गिनीयन फ्रैंक सेवा मेरे VEF वेनेजुएला बोलिवर


आखिरी अपडेट : Tue, 12 Nov 2019 01:44:28 +0000

99999999.99999FG
गिनीयन फ्रैंक
या 99999999.99999 GNF सेवा मेरे VEF: =
0 Bs.F.
वेनेजुएला बोलिवर
विनिमय दर :


आखिरी अपडेट : Tue, 12 Nov 2019 01:44:28 +0000

गिनीयन फ्रैंक vs वेनेजुएला बोलिवर. पिछले 10 दिनों
Date गिनीयन फ्रैंक वेनेजुएला बोलिवर
के वास्तविक समय चार्ट GNF/VEF or (गिनीयन फ्रैंक / वेनेजुएला बोलिवर)
गिनीयन फ्रैंक सेवा मेरे वेनेजुएला बोलिवर तथा वेनेजुएला बोलिवर सेवा मेरे गिनीयन फ्रैंक
GNF VEF GNF VEF
5 GNF = 5.0000 VEF 5.0000 GNF = 5 VEF
10 GNF = 10.0000 VEF 10.0000 GNF = 10 VEF
20 GNF = 20.0000 VEF 20.0000 GNF = 20 VEF
50 GNF = 50.0000 VEF 50.0000 GNF = 50 VEF
100 GNF = 100.0000 VEF 100.0000 GNF = 100 VEF
300 GNF = 300.0000 VEF 300.0000 GNF = 300 VEF
500 GNF = 500.0000 VEF 500.0000 GNF = 500 VEF
1000 GNF = 1000.0000 VEF 1000.0000 GNF = 1000 VEF
मुद्रा परिवर्तक
GNF